Гаряча лінія

(03852)4-20-49

Електронна скринька

izyslav@remove-this.ukr.net

Масштабне залісення України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

№228/2021

Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів

З метою збереження лісового фонду України, належного захисту і відтворення лісів, створення сприятливих умов для ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку з урахуванням природних та економічних умов, забезпечення прав громадян на безпечне довкілля постановляю:

1. Започаткувати з 2021 року реалізацію екологічної ініціативи «Масштабне залісення України».

2. Кабінету Міністрів України:

1) розробити у двомісячний строк та внести на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо удосконалення системи охорони, захисту і відтворення лісів, у тому числі самосійних, стимулювання лісорозведення, збереження та відновлення природних екосистем;

2) розробити та затвердити державну цільову програму «Масштабне залісення України» спрямовану на розв’язання проблемних питань лісовпорядкування, насамперед щодо охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

3) ужити в установленому порядку заходів щодо: реформування лісового господарства, у тому числі удосконалення системи управління державними лісогосподарськими підприємствами; ідентифікації самозалісених та придатних для створення лісів земельних ділянок державної та комунальної форм власності з метою їх подальшого використання для досягнення оптимальної лісистості України; забезпечення належного фінансування у 2022 році та наступних роках заходів з охорони, захисту, використання та відтворення лісів; запровадження механізмів залучення інвестицій для відновлення лісів та лісорозведення.

3. Кабінету Міністрів України спільно з обласними, Київською міською державними адміністраціями в рамках реалізації екологічної ініціативи «Масштабне залісення України» забезпечити: сприяння реалізації ініціатив громадських об’єднань щодо участі в заходах з охорони, захисту, відтворення лісів, залучення до таких заходів населення, насамперед молоді; організацію медійних, виставкових, інших інформаційно-освітніх та виховних заходів, спрямованих на формування у населення екологічного світогляду, поширення інформації про необхідність збереження та відтворення лісових ресурсів, у тому числі шляхом розміщення соціальної реклами, заохочення громадян до практичної діяльності в цій сфері, анонсування та висвітлення заходів зі збереження та відтворення лісів.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

7 червня 2021 року